Dataskydsförordningen (GDPR)


Dataskydsförordningen (GDPR)

Hur vi hanterar personuppgifter hos Lantbygdsfiber Skövde AB


Våra personuppgifter: De personuppgifter vi har och hur vi hanterar dessa.


 

Namn: För att identifiera vilket namn som står bakom våra kundnummer.


Adress: För att identifiera vilken adress som är kopplat till respektive kundnummer.


Telenr: För att snabbt kunna få ut information om driftsstörningar och övriga planerade arbete i nätet.


E-post: För en säker och snabb kommunikation med delägarna och att skicka fakturor.


Fastighetsbeteckning: För att identifiera vilken fastighet som är kopplad till respektive kundnummer och vilken fastighetsbeteckning som är knuten till ägares aktie.


Personnummer/organisationsnummer: Används enbart i bokföringsprogrammets kundregister för att kunna spåra juridisk person vid ägarbyte, dödsfall samt inkassoärenden och eventuella kronofogdsärenden vid utebliven betalning.


 

Hur behandlar vi listorna:

Inga listor får spridas utan att vi har full insikt i var listorna hamnar. Efter utförda entreprenader ska vi ha intyg på att allt är raderat hos entreprenören med ett underskrivet dokument.

Listor får endast finnas hos ordförande, sekreterare och kassör som ej får sprida dessa utan styrelsens godkännande.

Listor kan spridas i delar till entreprenörer men ej hela listor.
Var finns personregister?


Hos bokförningsfirma och i bokföringsprogram: För att kunna fakturera och se och ändra avtal.


Vid nod: För att kunna identifiera uppkopplingar vid service och underhåll.

Dessa listor innehåller bara kundnummer, fastighetsbeteckning och kopplingsväg, ej namn och adress eller personnummer.

Dessa är endast tillgängliga för underhåll och service personal.


Hos kassör: För att kunna hantera ägarbyten och till grund för fakturering och hantering av medlemsregister.


Entreprenörer: Vid projektering av nya kunder och vid utbyggnation av nätet och dessa får endast innehålla kundnummer och fastighetsbeteckningar.